Organizers 2016


Gayane Hakobian Tatevik Mkhitaryan

Gayane Hakobian

 

Tatevik Mkhitaryan

 

Gayane Odabashyan Satvet Kösklü

Gayane Odabashyan

 

Satvet Kösklü

 

Viktoria Kostova Gerrit Huchtemann

Viktoria Kostova

 

Gerrit Huchtemann

 

Kiara Aiello David Ayrapetyan

Kiara Aiello

 

Sven Molke

 

Anastasiya Lisina Diep Nguyen

Anastasiya Lisina

 

Diep Nguyen

 

David Ayrapetyan

David Ayrapetyan

 

 

Share!